AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 •  

 •  

 • Oznam: Celodružstevná dovolenka bude v dňoch 27.12.2018 - 4.1.2019 vrátane.  Viac informácií... >

 • Pozor ! Dňa 19.12.2018 budú z technických príčin stránkové hodiny len do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 •   

 •  

 • Z dôvodu zavedenia  poplatkov za hotovostné operácie v bankách od 1.1.2019 (vklad hotovosti na účet) by sme Vás chceli informovať o možnosti využívania iných možností úhrady pravidelných platieb za užívanie bytu. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob úhrady platieb je využitie:

 • -bezhotovostného platobného styku – zriadenie trvalého príkazu alebo platba prevodom z účtu

 • -úhrada platby za bývanie peňažným poštovým poukazom na pošte (poštové poukazy Vám budú k dispozícií v Zákazníckom centre OSBD Žilina).

 •  


 • Spravodajca 2/2018, v tomto spravodajcovi prinášame informácie o zmenách, ktoré prináša zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVBaNP), a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018.


 •   

 • Organizácia schôdzí, zabezpečenie zimnej údržby priľahlých chodníkov k bytovým domom, zásady protipožiarnej bezpečnosti  v spravodajcovi  OSBD Žilina 1/2018.

 •  


 • Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 •  

 •  

 • Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017, otázky a odpovede. Viac informácií...


 •  

 • Od 1.1.2018 OSBD Žilina ukončilo šírenie základného súboru KDS v bytových domoch.  
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk