AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 • OZNAM: Na základe informácie  z dispečingu BYTTERMu oznamujeme, že z dôvodu problémov pri odstraňovaní havárie bude 16.11.2018 do jej odstranenia (predpoklad do večernych hodin) prerušená dodávka tepla do všetkých domov napojených na VS č.8 Vlčince (Zvolenská, Fatranská, Minčolská, Karpatská, Tatranská) 


 •  

 • Spravodajca 2/2018, v tomto spravodajcovi prinášame informácie o zmenách, ktoré prináša zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVBaNP), a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018.

 •  

 •   

 • Organizácia schôdzí, zabezpečenie zimnej údržby priľahlých chodníkov k bytovým domom, zásady protipožiarnej bezpečnosti  v spravodajcovi  OSBD Žilina 1/2018.

 •  


 • Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 •  

 •  

 • Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017, otázky a odpovede. Viac informácií...


 •  

 • Od 1.1.2018 OSBD Žilina ukončilo šírenie základného súboru KDS v bytových domoch.  
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk