Domovinky

  

AKTUALITY a OZNAMY

  

  

Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2021 bolo v termíne do 31.5.2022 doručované našimi doručovateľmi. V prípade, že Vás doručovateľ nezastihol doma, bolo Vám vyúčtovanie doručené poštou. Ak máte na OSBD zaevidovanú korešpondenčnú adresu, vyúčtovanie Vám bolo automaticky zaslané poštou na túto adresu. Najčastejšie otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu.
 •  

 •  

 •  

 •  

  Vážený zástupca vlastníkov bytov, domovník,

   

  14.03.2022 vláda opatrenia týkajúce sa hromadných podujatí uvoľnila, čo znamená, že už sa môžu organizovať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vchodové schôdze. Stále však platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri a taktiež pravidelné vetranie miestnosti, v ktorej sa schôdza bude konať.

   

  Nakoľko máme obavy z možného opätovného prijatia protipandemických opatrení na jeseň, chceme Vás požiadať o súčinnosť pri zvolávaní schôdzí.  V kancelárií č. 106 Vám p. Štefánková a p. Gallová s organizáciou schôdze radi pomôžu.

   

  Ďakujeme. 


 •  

 •   

  Prelom rokov 2021 a 2022 je sprevádzaný enormným zvyšovaním cien služieb a tovarov najmä z dôvodu vysokej miery inflácie za rok 2021, ako aj iných faktorov spôsobených najmä pandémiou COVID-19. Táto skutočnosť bezprostredne ovplyvňuje aj činnosť družstva spojenú so správou bytových domov. Družstvo v dôsledku týchto skutočností eviduje zvýšené náklady na zabezpečovanie správy. 

  Za účelom pokrytia zvýšených nákladov sme urobili opatrenia na zvýšenie výnosov aj mimo správy, čo však nie je postačujúce. Predstavenstvo OSBD Žilina preto na svojom rokovaní dňa 31.01.2022 rozhodlo o zvýšení poplatku za správu o výšku miery inflácie, ktorá bola v roku 2021 vo výške 3,2%, a to s účinnosťou od 01.07.2022. Zároveň predstavenstvo rozhodlo aj o zvýšení poplatkov niektorých položiek 2. a 3. časti Cenníka, ktoré zmeny sú účinné už od 01.02.2022. Nový CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV tu. 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  


 • Bolo vydané už v poradí 4. číslo Domoviniek. Okrem iného sa v ňom dočítate, ako sa zmenili ceny údržby a opráv pre spoločné priestory, ako prebehlo Zhromaždenie delegátov a voľby s ním spojené, či nekonečné dlhá realízácia obnovy bytových domov. Domovinky 04/2021

    

 •  

 •  

 •  

 • Tenis - oznam: Záujemcovia o hru na tenisových dvorcov OSBD Žilina kontaktujte p. Jelšíka mobil: 0911 234587, e-mail: marekjelsik@smeza.sk. Informácia platí aj pre záujemcov, ktorí maju vystavené platné pernamentky OSBD v roku 2020. Na uvedených kontaktoch sa záujemcovia dozvedia všetky informácie, vrátane obdobia od kedy budú dvorce pripravené na hru.

 •  

 •  


 • V súvislosti s navýšením bankových poplatkov vo VÚB, a. s., boli službové a fondové účty bytových domov vedené vo VÚB, a.s. zrušené a boli s platnosťou od 1.6.2021 zriadené nové účty v ČSOB, a.s. Týmto krokom Vám šetríme finančné prostriedky.  Zoznam všetkých službových účtov domov v tvare IBAN

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Pozrite si naš nový newsletter Domovinky 01-2021, Domovinky 02-2021


 •  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk