AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 

 •  

 •  

 • Máte predzáhradku, skalku alebo upravené okolie bytového domu, na ktoré ste hrdí a chcete sa ním pochváliť? Odfotografujte ho a zapojte sa už do 4.ročnika o najkrajšie upravené okolie domu!  Viac informácií...

 •  


 •  

Vážení zákazníci a dodávatelia,

  

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov

   

boli s účinnosťou od 12.03.2020 do odvolania

 prijaté nasledovné preventívne opatrenia:  

 

 1. 1. pre zákazníkov a dodávateľov:
  1.     a.  všetky požiadavky prioritne riešiť e-mailom alebo telefonicky. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie,žiadame o dodržanie stránkových hodín, prípadne o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca za účelom vyriešeniapožiadavky.
  2.     b.  v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia zvážiť osobnú návštevu v budove družstva,                                       
 1. 2.  pre družstvo a jeho zamestnancov:
  1.      a. v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia a zvýšenej telesnej teploty zamestnanca je tento povinný tooznámiť zamestnávateľovi a nezdržiavať sa na pracovisku,
  2.      b. obmedzenie osobného kontaktu a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri kontakte so zákazníkom,
  3.      c. zvýšenie sanitácie, zintenzívnenie upratovania, montáž dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom na všetkých WC  v budove na Tulskej 33 v Žiline,
  4.      d. pozastavenie organizácie schôdzí a písomných hlasovaní vlastníkov bytov a NP, výberových konaní a pracovných stretnutí,
  5.      e. pozastavenie premontáže a servisov PRNV* a vodomerov v bytoch,
  6. Pozn.: * pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  7.      f. pozastavenie prenájmu zasadacej miestnosti,
  8.      g. pozastavenie interných školení a účasti na externých podujatiach, školeniach, seminároch a konferenciách,
  9.      h. podozrenie na nedodržiavanie vydaných opatrení zo strany zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov oznámiť ihneď predsedovi predstavenstva.

 

  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk