Domovinky

  

AKTUALITY a OZNAMY

  

  

  •  

  •   

  •  

  •  

 

 

 

 

 

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2022, harmonogram odpočtov.

 

 

 

 

 

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina  (ďalej SEVAK) v rámci pilotného projektu bude od septembra do decembra 2022 osadzovať diaľkové odpočty novej generácie na jednotlivých odberných miestach studenej vody - domových fakturačných vodomeroch ( vo vodomerných šachtách a v spoločných  priestoroch domu). Z uvedeného dôvodu pracovník spoločnosti SEVAK  bude kontaktovať ZVB, domovníkov a požiada o spoluprácu pri harmonograme osadzovania diaľkových odpočtov.

 

 

 

 

Prelom rokov 2021 a 2022 je sprevádzaný enormným zvyšovaním cien služieb a tovarov najmä z dôvodu vysokej miery inflácie za rok 2021, ako aj iných faktorov spôsobených najmä pandémiou COVID-19. Táto skutočnosť bezprostredne ovplyvňuje aj činnosť družstva spojenú so správou bytových domov. Družstvo v dôsledku týchto skutočností eviduje zvýšené náklady na zabezpečovanie správy.

 

Za účelom pokrytia zvýšených nákladov sme urobili opatrenia na zvýšenie výnosov aj mimo správy, čo však nie je postačujúce. Predstavenstvo OSBD Žilina preto na svojom rokovaní dňa 31.01.2022 rozhodlo o zvýšení poplatku za správu o výšku miery inflácie, ktorá bola v roku 2021 vo výške 3,2%, a to s účinnosťou od 01.07.2022. Zároveň predstavenstvo rozhodlo aj o zvýšení poplatkov niektorých položiek 2. a 3. časti Cenníka, ktoré zmeny sú účinné už od 01.02.2022. Nový CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV tu. 

 
 
 
 
 

 

V poradí 5. newsletteri Domoviniek z OSBD Žilina v roku 2022 sa okrem iného dozviete:

- patríte medzi šťastlivcov, ktorí si leto môžu užívať aj doma - na priestranných betónových lodžiách? V mnohých domoch v našej správe po rokoch nastal čas na obnovu balkónov či lodžií, prečítajte si o nich.
Pri výstavbe nových lodžií na Zvolenskej ulici v Žiline však Mesto Žilina požiadalo o zriadenie vecného bremena. Prečo?

 

-naši dodávatelia avizujú, že za ceny dohodnuté v rámcových zmluvách už nedokážu poskytovať služby, ktoré pre vás ako správca zabezpečujeme. Čo bude ďalej?   

 

- „Poďme si viac dôverovať,“ vyzýva v rozhovore Ing. Daniel Divinec, podpredseda predstavenstva OSBD Žilina. Prečo dosť radikálne zmenil pohľad na bytové družstvo?  

 

Tieto a ďalšie články nájdete na  jedinečnom portáli o bývaní www.domovinky.sk
Prajeme vám pekné leto. 


  •   

 
 
 
Tenis - oznam: Záujemcovia o hru na tenisových dvorcov OSBD Žilina kontaktujte p. Jelšíka mobil: 0911 234587, e-mail: marekjelsik@smeza.sk. Informácia platí aj pre záujemcov, ktorí maju vystavené platné pernamentky OSBD v roku 2020. Na uvedených kontaktoch sa záujemcovia dozvedia všetky informácie, vrátane obdobia od kedy budú dvorce pripravené na hru.
 
 

V súvislosti s navýšením bankových poplatkov vo VÚB, a. s., boli službové a fondové účty bytových domov vedené vo VÚB, a.s. zrušené a boli s platnosťou od 1.6.2021 zriadené nové účty v ČSOB, a.s. Týmto krokom Vám šetríme finančné prostriedky.  Zoznam všetkých službových účtov domov v tvare IBAN
 
 
 
 
Pozrite si naš nový newsletter Domovinky 01-2021, Domovinky 02-2021

 
 
 
Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov.

 
Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.
 
 

  •  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk