AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 

Vážení zákazníci a dodávatelia,

  

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov

   

boli s účinnosťou od 12.06.2020 do odvolania

 prijaté nasledovné preventívne opatrenia:  

 

 1. 1. pre zákazníkov a dodávateľov:
  1.     a.  všetky požiadavky prioritne riešiť e-mailom alebo telefonicky. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie,žiadame o dodržanie stránkových hodín, prípadne o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca za účelom vyriešenia požiadavky.
  2.     b.  v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia zvážiť osobnú návštevu v budove družstva,                                       
 1. 2.  pre družstvo a jeho zamestnancov:
  1.      a. v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia a zvýšenej telesnej teploty zamestnanca, osoby vstupujúcej do budovy je táto  povinná nezdržiavať sa na pracovisku a v budove družstva,
  2.      b. dodržiavať nosenie rúška, alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest, dvojmetrové odstupy a používať pri vstupe dezinfekciu rúk     
  3.      c. obmedzenie osobného kontaktu a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri kontakte so zákazníkom,
  4.      d. zvýšenie sanitácie, zintenzívnenie upratovania, montáž dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom na všetkých WC  v budove na Tulskej 33 v Žiline,
  5.      e. pozastavenie prenájmu zasadacej miestnosti,
  6.      f. pozastavenie interných školení a účasti na externých podujatiach, školeniach, seminároch a konferenciách,
  7.      g. podozrenie na nedodržiavanie vydaných opatrení zo strany zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov oznámiť ihneď predsedovi predstavenstva.

 

  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk