10.11.2022 

Oznam o celodružstevnej dovolenke  dňa 18.11.2022.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

30.9.2022 

Prečo sa oplatí byť členom OSBD Žilina?

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

17.5.2022

Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2021-31.12.2022, otázky a odpovede.

 

Daňová Eva, vedúca ZC

6.4.2022 

Predstavenstvo OSBD Žilina na rokovaní dňa 28.3.2022 schválilo termín Zhromaždenia delegátov dňa 18.05.2022 o 15:00 hod. a predbežný program Zhromaždenia delegátov.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

 

8.3.2022 

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina.

 

oddelenie služieb

 

8.12.2021 
Oznam o celodružstevnej dovolenke v dňoch 22. 12. 2021 -  31. 12. 2021 vrátane a dňa 7.1.2022.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

9.12.2021

Informácie o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov TV, SV, informácie k dodatočným odpočtom pre rok 2021.

 

oddelenie služieb

8.9.2021 

Informácie k začiatku vykurovacieho odbobia pre bytové domy v správe OSBD Žilina.

 

Mgr. Andrea Kriššáková, oddelenie služieb

3.3.2021 

Pozastavenie realizácie povinných výmen vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie.

 

oddelenie služieb

5.1.2021

Postup pri zmene vlastníka bytu a žiadosti o vydanie Vyhlásenia správcu o neexistencii nedoplatkov pre kataster počas opatrení v súvislosti s ochorenia COVID-19.

 

9.6.2021 

Poistenie VIVA

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

29.7.2020 

4. ročník súťaže o najkrajšie upravené okolie domu v správe OSBD Žilina 

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva,

12.3.2020 

Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov.

 

Bc. Milan Piliar predseda predstavenstva OSBD Žilina

14.5.2020 

Prerušenie dodávok tepla a teplej vody na sídlisku Vlčince a Solinky.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

 

27.11.2019  

Dňa  28.11. 2019 v čase od 18.00 hod až do odstránenia závady bude prerušená dodávka tepla a teplej  vody na sídlisku Solinky. Predpokladaná  dĺžka  odstávky  je 8-10 hod.

 

oddelenie služieb

25.6.2019  

Odstávka teplej vody v lokalite Solinky a Vlčince (aktualizované!). 

 

oddelenie služieb

8.3.2019 

Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, informáciu a odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov.

 

oddelenie služieb 

4.12.2018 

Podnet na zmenu legislatívy – výkon činnosti ZVB 

 

Judr. Kopáčová Ivana, právne oddelenie 

28.6.2018 

Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 

Lucia Štefánková, referent evidencie domovníkov, ZVB a predsedov ČS

14.5.2020 

Doručovanie Ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2019

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

7.10.2016 

Voľby predsedu predstavenstva a členov predstavenstva OSBD Žilina na funkčné obdobie 1.11.2016 - 31.10.2021. Voľby sa konali počas zhromaždenia delegátov 28.septembra 2016.

8.4.2016 

Zástupcov vlastníkov bytov pozývame  na odbornú konferenciu OSBD Žilina - hotel Slovakia 20.4.2016. 

 

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

20.3.2016 

OSBD Žilina 14. a 16. marca 2016 opäť organizovala odborné semináre pre domovíkov.

 

 Bc. Piliar Milan predsda predstavenstva,

27.2.2015 

Oznámenie o dražbe č. 02/2015 dražobnou spolčnosťou.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

27.2.2015 

Oznámenie o dražbe č.1/2015 dražobnou spolčnosťou.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

13.11.2014 

Pozývame Vás na odbornú konferenciu OSBD Žilina - hotel Slovakia 19.11.2014. 

  

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

 
23.5.2014 

Metrologické overenie fakturačných meračov na ústredné kúrenie v lokalite Mesto a Hájik.

 

 Ing. Babíková Eva 

20.12.2013 

Zimná údržba chodníkov.

 

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva

8.7.2013 

Žrebovanie výhercov kampane na získavanie kontaktných údajov.

 

Zelná Mária

4.6.2013 

Po ukončenom výberovom konaní od 1.6.2013 servis výťahov v dohodnutých bytových domoch v správe OSBD Žilina vykonáva opäť spoločnosť ELPAS, s.r.o.. 

 

Zelná Mária,

15.3.2013 

OSBD Žilina pripravuje na rok 2013 sériu odborných seminárov...

 

Zelná Mária,

23.11.2012 

OSBD  Žilina zriadilo samostatné účty pre všetky spravované bytové domy.  

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

24.10.2012 

Rozhodujete sa o komplexnej obnove bytového domu? Od októbra 2012 môžete využiť nový program podpory energetickej efektívnosti bytových domov – MUNSEFF.

 

Zelná Mária

12.10.2012 

OSBD Žilina dňa 4. októbra dostalo celoslovenské ocenenie ako najúspešnejší žiadateľ prostriedkov z programu SlovSEFF.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

 

 

Hlasovania na schôdzach a vzory zápisov zo schôdzi.

Bučkuliaková Katarína

 

 

Uzatvorili ste dohodu s OSBD Žilina a ostali ste práceneschopný ?

 Bučkuliaková Katarína, Rusnáková Valéria.

 

 

Vysvetlenie k novým preddavkom za užívanie bytu od 1. marca 2012

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva.

 

 

OSBD Žilina má od 1. januára 2012 nové poistné zmluvy

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

 

 

Dňa 25.1.2012 sa uskutočnilo stretnutie s domovníkmi a predsedami ČS v Rajci

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva.

 

 

15.5.2020 

Informácie nielen pre seniorov, poskytnuté odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

 

Oznámenie o výsledku volieb štatutárneho orgánu a kontrolnej komisie OSBD .

sekretariát OSBD

 

 

K novele zákona o vlastníctve bytov - výňatok z príspevku na schôdzi zástupcov vlastníkov bytov a domovníkov v decembri 2008

JUDr. Bojmírová Bibiána  vedúca právnej a bytovej evidencie

 

 

 

Vysporiadanie nedoplatkov nájomcov a vlastníkov bytov z titulu užívania bytov

JUDr.Bojmírová Bibiána  vedúca právneho útvaru

 

 

Ako pripravujeme veľké opravy  v   bytových domoch

Ing. Jaroslava Ďuratná  vedúca technického útvaru

 

 

Ako evidujeme osoby v bytoch  

 Daňová Eva ved. oddelenia nájomné

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk