Informácia pre osoby pracujúce na dohody a členov orgánov družtva. 

Zamestnanec, aj taký, ktorý vykonáva činnosť na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov ako aj členovia orgánov družstva (predstavenstvo a kontrolná komisia) sú nám povinní oznámiť, neodkladne, práceneschopnosť.Ak zamestnanec zostane práceneschopný, nemôže vykonávať činnosť (pracovať) ani na dohody. Ak práceneschopnosť neoznámite, nemusia Vám byť zo strany sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské dávky

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk