Vážení družstevníci,

 OSBD - stretnutie

 

v súlade s mojimi novými cieľmi zlepšiť komunikáciu a zákaznícku orientáciu som dňa 25.01.2012 na Mestskom úrade v Rajci zorganizoval pracovné stretnutie s domovníkmi a predsedami členských samospráv v Rajci. Informoval som ich o momentálnom dianí na OSBD Žilina, o výške nedoplatkov, o pretrvávajúcej reklamácii na balkóny a rozoberali sme pálčivé témy „Rajčanov“ ako napr:

-          Komu platiť za KDS? Aké programy budú poskytované?

-          nefungujúce programy: STV3, STV1, AXN, Music Box, programy s nekvalitným príjmom: Discovery, Spektrum

-          požiadavka na úpravu stanov, aby mal Rajec zástupcu v predstavenstve

-          vodomery – nie je lepšie repasovať ako dávať nové? Ing. Majer vysvetlil, že v minulosti sa vodomery už dávali repasovať, ale po dvoch rokoch boli nefunkčné, čo potvrdil aj jeden z domovníkov priamo na stretnutí

-          ZVB a PČS zaujímalo, či sa môže e-mailom posielať zápisnica zo schôdze a čo sa môže posielať e-mailom

-          ul. Mudrochova 7-9, Rajec, nevyriešená reklamácia vchodových dverí

-          môže sa scanovať žiadanka? Ing. Ďuratná vysvetlila, že žiadanka sa nesmie scanovať, musíme ju mať v prípade nezrovnalostí založenú v originály

-          neplatiči – systém vymáhania pohľadávok

-          Hollého ul., účt. č. 162 – hlavná stanica KDS – nech má vlastné hodiny EE, kvôli vyúčtovaniu nákladov EE

-          Hollého ul. účt. č. 219 – Slovak Telecom má prenajatú miestnosť už dlhšiu dobu, ak už o tento prenájom nemajú záujem, nech ho odovzdajú, alebo nech sa zvýši nájom vzhľadom na mieru inflácie

-          nespokojnosť pri preplácaní – poplatok 0,20 € za operáciu v pokladni

-          zodpovednosť domovníka za spísanie počtu osôb v bytoch pri ročnom vyúčtovaní nákladov

-          návrh vzoru tlačív na webovej stránke

-          problematika písania zápisníc zo schôdzí

-          prihlasovacie údaje po výmene webdomusu (ostanú pôvodné alebo budú nové)

-          za akú časť chodníka zodpovedá domovník pri odhadzovaní snehu v zimnom období

-          pri odkúpených bytoch je problém s nevysporiadanými pozemkami – Ing. Ďuratná vysvetlila, že sú vo vlastníctve mesta a dajú sa odkúpiť alebo prenajať za veľmi nízku cenu

 

Stretnutia sa zúčastnilo z pozvaných 43, 26 účastníkov. Za OSBD Žilina okrem predsedu predstavenstva aj Ing. Majer, Ing. Ďuratná a p. Štefánková.

Verím, že podobné stretnutia pomôžu zlepšiť vzájomné vzťahy a vyriešiť pretrvávajúce problémy.

 

Odpovede na otázky z tohto stretnutia budú k tejto správe postupne dopĺňané.

 

S pozdravom

 

Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk