Vážení družstevníci, mám veľkú radosť, že Vás môžem informovať o ďalšom významnom úspechu. Po dvoch mesiacoch analýz a intenzívnych vyjednávaní má OSBD Žilina od 28.decembra podpísané nové zmluvy o poistení spravovaných bytových domov vrátane majetku družstva a tiež zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľností. V porovnaní s predošlými poistkami zaručujú nové zmluvy všetkým vlastníkom bytov vyššiu istotu, pretože došlo k významnému rozšíreniu poistného krytia a tiež zvýšeniu poistných súm, tak aby boli všetky bytové domy poistené proti všetkým poistiteľným rizikám a aby pri vzniku škôd postačilo plnenie poisťovne na odstránenie všetkých následkov udalostí.

                Nové predstavenstvo prevzalo pri svojom nástupe do funkcie aj platné poistné zmluvy. Ukázalo sa, že pri ročnej platbe poistného 74 tisíc Eur za poistenie majetku a zodpovednosti bolo čerpanie prostriedkov pri vzniku poistných udalostí veľmi nízke. Podľa dostupných informácií bolo za predchádzajúci rok pri vzniknutých škodách vyplatených len 7,5 tis Eur, z toho polovica pri dvoch poistných udalostiach. Súbor bytových domov bol podpoistený keďže pri odhadovanej hodnote nehnuteľností 670mil Eur bola poistná suma len 400mil Eur. Poistná suma zodpovednosti za škody bola dohodnutá na 166tis Eur. Poistky chránili nehnuteľnosti proti obmedzenému množstvu rizík.

                Pôvodné zmluvy boli vypovedané k 1.1.2012. Spracovali sme prieskum realitného trhu na základe ktorého sme vypočítali potrebné poistné sumy. Do výberového konania predložili ponuky poisťovne Allianz-Slovenská poisťovňa, Generali Slovensko, Kooperatíva, Uniqa a QBE. Predstavy OSBD najlepšie splnila poisťovňa QBE, ktorá vyhovela všetkým našim požiadavkám a ponúkla aj najlepšiu cenu za poistenie. O najdôležitejších výhodách Vás budeme informovať.

Dňa 12.01.2012 boli zamestnanci OSBD Žilina a dodávatelia služieb oboznámený s novými zmluvami a dohodnutý aj postup likvidácie poistných udalostí.

Verím, že vďaka výrazne lepším poistným podmienkam, lepšie vyškoleným zamestnancom družstva, ústretovému prístupu poisťovne a včasnému nahlasovaniu škôd zo strany domovníkov a obyvateľov bytov dosiahneme oveľa lepšiu návratnosť zaplateného poistného. A najlepšia správa na záver. Vďaka novo dohodnutej doložke o podiele na zisku z poistenia sa nám na konci roka vráti významná časť zaplateného poistného, vďaka čomu môžeme očakávať, že nové poistky budú nakoniec lacnejšie než tie, ktoré sme platili doteraz. 

 Záverom mi dovoľte popriať nám všetkým bezškodový priebeh nového roka, rýchle a profesionálne riešenie našich žiadaniek a hlavne oveľa viac udalostí vyriešených na náklady poisťovne, než tomu bolo doteraz.

 

S pozdravom

 

Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk