Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

 

 

v bytových domoch a panelákoch napojených na centrálne vykurovanie je začiatok vykurovacej sezóny veľmi pohyblivý, pretože je závislý od aktuálnych klimatických teplôt.

 

Vykurovacie obdobie a podmienky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia tepla definuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 6. apríla 2005. Vykurovacie obdobie sa spravidla začína 1. septembra a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Dodávateľovi tepla vznikne povinnosť začať vykurovať v prípade splnenia niekoľkých podmienok. V prvom rade musí priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období, teda od 1. septembra do 31. mája, klesnúť počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C. Zároveň musí byť splnená podmienka, ktorá sa týka vývoja počasia v nasledujúcich dňoch. Ak podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcich dňoch nad nameranú hodnotu, dodávateľ je povinný začať s vykurovaním.

 

 

Otázku začiatku vykurovania na jeseň 2021 v Žiline sme preverovali aj s dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody Bytterm, a.s. Podľa ich informácií dosahovala priemerná teplota ovzdušia v posledných dňoch cca 14 - 15°C a nemala by v najbližšom období klesnúť pod 13°C (vzhľadom na aktuálne oteplenie). V prípade zmeny, resp. v závislosti od vonkajšej teploty ovzdušia dodávateľ zvažuje začať s prikurovaním ráno. Presný termín nám však t. č. nie je známy.

 

V čase vyšších denných teplôt Vám odporúčame častejšie a dôkladne vyvetrať a okrem čerstvého vzduchu si tiež spríjemniť pocitovo chladnejšiu klímu v byte.“

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk