Vážený zákazník,

 

Žilinská teplárenská a.s. oznámila správcovi, že z dôvodu poruchy na primárnom rozvode tepla bude dňa 28.11. 2019 v čase od 18.00 hod až do odstránenia závady prerušená dodávka tepla a teplej  vody na sídlisku Solinky. Predpokladaná  dĺžka  odstávky  je 8-10 hod.

 

 

Počas uvedenej doby žiadame vlastníkov bytov, aby neodpúšťali z rozvodov teplú vodu, nakoľko nebude mať požadované parametre zaznamenané vodomerom teplej vody!

 

Vyššie uvedené činnosti sú vykonávané vo vašom záujme a touto cestou sa ospravedlňujeme za prípadne spôsobené obmedzenia.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

foto
70 kb
Odstávka tepla a TÚV Solinky
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk