Po úspešnom ukončení programu SLOVSEFF, ktorý bol zameraný okrem iného aj na podporu projektov smerujúcich k zlepšeniu energetickej efektívnosti bytových domov, rozhodla sa Európska banka pre obnovu a rozvoj /EBRD/ rozšíriť pôvodne určený program len pre mestá a obce, tzv. MUNSEFF , aj na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore. Viac o programe MUNSEFF

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk