Harmonogram odpočtov pomerových meračov.

 

V dňoch 10.12.2016 - 19.1.2017 sa v bytových domoch v správe OSBD Žilina budú vykonávať odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov. 

 

Dodatočné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania a vodomerov.

 

V prípade, že ste v čase konania riadneho termínu odpočtu nesprístupnili Váš byt alebo nebytový priestor (NP), zanechal Vám pracovník oznámenie o náhradnom odpočte formou písomného upozornenia v poštovej schránke, alebo zanechaním vývesky na dverách. Ak ste nesprístupnili Váš byt/NP ani v náhradnom termíne, máte možnosť požiadať o individuálny termín odpočtu. Individuálny termín odpočtu je spoplatnený a môžete ho využiť len v obmedzenom časovom horizonte, do 31.3.2017. Upozornenie: aby mohli byť odpočty vodomerov na teplú vodu v byte akceptované pre rozpočítanie nákladov za rok 2016, musia byť vykonané najneskôr do 16. 01. 2017.

Upozorňujeme, že dodatočný odpočet prístrojov v individuálnom termíne bude vykonaný len v tých bytoch, ktorých vlastník, nájomca o tento odpis požiada priamo OSBD Žilina, alebo spoločnosť Techem, s.r.o.

Požiadavku je možné uplatniť osobne, telefonicky alebo  e-mailom na nasledovných kontaktoch: 

 

Kontakt Techem, s.r.o. Bratislava: Ing. Stanislav Gombár

Telefón: 02/ 491 064 22, 12  Mobil: 0918 975 801

E-mail: techem@techem.sk

 

Kontakt OSBD Žilina: Ing. Eva Babíková, Anna Todtová, Katarina Bučkuliaková

Telefón: 041/ 555 33 57, 54, 35

E-mail: osbdza@osbdza.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

 

Spravodajca 2016
335 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV),, vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2016.
Harmonogram odpočtov
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk