K 31.5.2013 skončila platnosť Rámcovej zmluvy medzi OSBD Žilina a spoločnosťou ELPAS, s.r.o. na servis a údržbu výťahov v bytových domoch v našej správe. Ako sme vás už informovali v spravodajcovi č. 2/2013,v mesiaci máj prebehli dve kolá výberového konania na výber nového dodávateľa tejto služby. Výberového konania s prísne stanovenými podmienkami sa zúčastnilo 5 spoločností.
Od 1.6.2013 servis výťahov vo vašom bytovom dome zabezpečuje opäť spoločnosť ELPAS, s.r.o.,
ktorá sa stala úspešným víťazom výberového konania a novým zmluvným partnerom OSBD Žilina pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdvíhacie zariadenia typu TOV (výťahy) v dohodnutých spravovaných bytových domoch.

Iné dokumenty
61 kb
Materiál a práca zahrnuté v mesačnej paušálnej platbe za servis výťahov
Spravodajca 2013
139 kb
Od 1.6.2013 servis výťahov vo vašom bytovom dome zabezpečuje opäť spoločnosť ELPAS, s.r.o.,
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk