Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

 

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov

 

 

 

boli s účinnosťou od 12.03.2020 do odvolania

 

prijaté nasledovné preventívne opatrenia:

 

 

 

 1. 1. pre zákazníkov a dodávateľov:
  1.     a.  všetky požiadavky prioritne riešiť e-mailom alebo telefonicky. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie,žiadame o dodržanie stránkových hodín, prípadne o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca za účelom vyriešeniapožiadavky.
  2.     b.  v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia zvážiť osobnú návštevu v budove družstva,
  3.     c.  zmena stránkových hodín pre osobné vybavenie zákazníkov nasledovne:

 

pondelok 07:30-11:15 12:00-16:00
Utorok Nestránkový deň  
Streda  07:30 - 11:15 12:00 - 16:00
Štvrtok  Nestránkový deň  
Piatok

 07:30 - 11:15 

Nestánkový deň

 12:00 - 14:00 

 

 1.      d.  pozastavenie organizácie schôdzí a písomných hlasovaní vlastníkov bytov a NP, výberových konaní a pracovnýchstretnutí,
 2.      e.  pozastavenie premontáže a servisov PRNV* a vodomerov v bytoch. 
 3. Pozn.: * pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

  

 1. 2.  pre družstvo a jeho zamestnancov:
  1.      a. v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia a zvýšenej telesnej teploty zamestnanca je tento povinný tooznámiť zamestnávateľovi a nezdržiavať sa na pracovisku,
  2.      b. obmedzenie osobného kontaktu a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri kontakte so zákazníkom,
  3.      c. zvýšenie sanitácie, zintenzívnenie upratovania, montáž dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom na všetkých WC  v budove na Tulskej 33 v Žiline,
  4.      d. pozastavenie organizácie schôdzí a písomných hlasovaní vlastníkov bytov a NP, výberových konaní a pracovných stretnutí,
  5.      e. pozastavenie premontáže a servisov PRNV* a vodomerov v bytoch,
  6. Pozn.: * pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  7.      f. pozastavenie prenájmu zasadacej miestnosti,
  8.      g. pozastavenie interných školení a účasti na externých podujatiach, školeniach, seminároch a konferenciách,
  9.      h. podozrenie na nedodržiavanie vydaných opatrení zo strany zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov oznámiť ihneď predsedovi predstavenstva.
  10.  
  11.  

V spolupráci s Mestom Žilina sme na dostupné emailové adresy zasielali informačný leták „POMOC ĽUĎOM V NÚDZI“, ktorého cieľom je, aby v súčasnej mimoriadnej situácií nikto vo vašom okolí neostal bez pomoci.

 

Prosíme domovníkov a ZVB o pomoc pri vyvesení letáku na vstupných dverách alebo na miestach obvyklých v bytových domoch. Ak nemáte možnosť leták vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť  u inormátorov OSBD. 

Ľudia v núdzi
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk