Vážený zákazník,

 

Z dôvodu výmeny  primárneho parného rozvodu tepla za horúcovodný rozvod tepla, ktorý realizuje spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. Vám oznamuje, že v termínoch podľa tabuľky dole Vám nebude do bytov na sídliskách Solinky a Vlčince z technických príčin dodávaná teplá voda.


Počas uvedenej doby žiadame vlastníkov bytov, aby neodpúšťali z rozvodov teplú vodu, nakoľko nebude mať požadované parametre zaznamenané vodomerom teplej vody. Vyššie uvedené činnosti sú vykonávané vo vašom záujme a touto cestou sa ospravedlňujeme za prípadne spôsobené obmedzenia.

 

 

Výmenníková stanica OBLASŤ ÚČ Bytový dom Termín odstávky
VS-1 SOLINKY 228 Gaštanova 1-5 12.8. - 13.9.2019
VS-1 SOLINKY 229 Javorová 1-3
VS-1 SOLINKY 230 Javorová 4-6
VS-1 SOLINKY 231 Javorová 7-13
VS-1 SOLINKY 233 Gaštanova 6-10
VS-1 SOLINKY 234 Gaštanová 12-18
VS-1 SOLINKY 235 Gaštanova 20-24
VS-1 SOLINKY 236 Gaštanova 26-30
VS-1 SOLINKY 237 Gaštanova 32-44
VS-2 SOLINKY 232 Smreková 3-5 12.8. - 13.9.2019
VS-2 SOLINKY 238 Smrekova 6-8
VS-2 SOLINKY 240 Smreková 15-17
VS-2 SOLINKY 249 Smreková 18-25
VS-2 SOLINKY 250 Smreková 26-27
VS-2 SOLINKY 263 Smreková 28-29
VS-2 SOLINKY 264 Smreková 30-31
VS-2 SOLINKY 251 Limbová 1-6
VS-2 SOLINKY 252 Limbová 7-9
VS-2 SOLINKY 253 Limbová 10-12
VS-2 SOLINKY 254 Limbová 13-17
VS-2 SOLINKY 255 Limbová 18-23
VS-2 SOLINKY 256 Limbová 24
VS-3 SOLINKY 257 Gaštanová 29-31 12.8. - 13.9.2019
VS-3 SOLINKY 258 Gaštanová 35-37
VS-3 SOLINKY 259 Gaštanová 46-48
VS-3 SOLINKY 260 Gaštanová 50-52
VS-4 SOLINKY 267 Borová 2-8 9.9. - 24.9.2019
VS-4 SOLINKY 268 Borová 9-11
VS-4 SOLINKY 269 Borová 12-18
VS-4 SOLINKY 270 Borová 19-26
VS-4 SOLINKY 223 Borová 37-41
VS-4 SOLINKY 224 Borová 33-35
VS-5 SOLINKY 273 Osikova 1-8

5. - 10.9.2019 

ZRUŠENÉ !!!

 

VS-5 SOLINKY 274 Osikova 9-11
VS-5 SOLINKY 275 Osiková 12-15
VS-5 SOLINKY 276 Jaseňová 17-29
VS-5 SOLINKY 277 Jaseňová 11-15
VS-5 SOLINKY 278 Jaseňová 1-9
VS-6 SOLINKY 271 Borová 30 29.8. - 18.9.2019
VS-6 SOLINKY 272 Borová 29
VS-6 SOLINKY 266 Jaseňová 2
VS-6 SOLINKY 279 Jaseňová 6-22
VS-6 SOLINKY 280 Jaseňová 38-46
VS-6 SOLINKY 222 Platanová 28-31
VS-7 SOLINKY 284 Platanova 6-9

5. - 10.9.2019

ZRUŠENÉ !!!

VS-7 SOLINKY 281 Platanova 10-15
VS-7 SOLINKY 282 Platanova 16-19
VS-7 SOLINKY 283 Platanova 20-24
VS-7 SOLINKY 285 Dubová 1-9
VS-7 SOLINKY 286 Dubová 11-23
VS-7 SOLINKY 287 Dubová 25-35
VS-7 SOLINKY 288 Dubová 4
VS-7 SOLINKY 289 Dubová 2
         
Všetky VS SOLINKY   Všetky bytové domy

5. - 10.9.2019 

ZRUŠENÉ !!!

Všetky VS VLČINCE   Všetky bytové domy
         
 

 

   

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk