Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2021

  

V dňoch 15.12.2021 - 10.1.2022 sa v bytových domoch v správe OSBD Žilina budú vykonávať koncoročné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody (ďalej len prístrojov) . Harmonogram odpočtov, bude zverejnený najneskôr dňa 15.12.2021. 

 

V súčasnosti máme povinnosť odčítať odpočtovou službou, so sprístupnením bytu, 18 027 prístrojov v 151 bytových domoch. V 115 bytových domoch evidujeme 46 864 elektronických prístrojov s rádiovým odpočtom - komplet, bez prístupu do bytu.

 

V otázke sprístupnenia bytu pre odpočtovú službu chceme zdvorilo požiadať vlastníkov bytov o ústretovosť a bezproblémový odpis prístrojov. Zamestnanci, ktorí budú vykonávať odpočty sú zaškolení, skúsení a samozrejme zaočkovaní a testovaní v súlade s poslednými nariadeniami vlády. Pokiaľ je prístup k prístrojom voľne prístupný, čas odpisu prístrojov v byte je v rozmedzí  cca od 10 min. – 15 min.. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a ústretovosť z vašej strany.  

 

Dodatočné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania a vodomerov.

 

V prípade, že vlastník, nájomca bytu, nebytového priestoru nesprístupní byt v oznámenom čase konania riadneho odpočtu, zanechá mu odpočtár oznámenie o náhradnom odpočte formou špecifickej vývesky na dverách bytu alebo písomného upozornenia v poštovej schránke. Ak nebude byt/NP sprístupnený ani v náhradnom termíne, dotknutý vlastník, alebo nájomca budú mať možnosť požiadať o odpočet v individuálnom termíne. Odpočet v individuálnom termíne je spoplatnený a využiť ho je možné len v obmedzenom časovom horizonte, do 28.2.2022.

 

Upozornenie: aby mohli byť odpočty vodomerov na teplú vodu v byte akceptované pre rozpočítanie nákladov za rok 2021, musia byť v byte, NP vykonané najneskôr do 29.02.2022.

 

Upozorňujeme, že dodatočný odpočet prístrojov v individuálnom termíne bude vykonaný len v tých bytoch, ktorých vlastník, nájomca o tento odpis požiada priamo OSBD Žilina.

 

Požiadavku je možné uplatniť osobne, telefonicky alebo e-mailom na nasledovných kontaktoch:

 

Kontakt OSBD Žilina: Mgr. Andrea Kriššáková, Anna Todtová, Katarína Bučkuliaková

Telefón: 041/ 555 33 57, 54, 35

E-mail: osbdza@osbdza.sk

 


 

Ďakujeme za porozumenie.

Spravodajca 2021
195 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2021
Harmonogram odpočtov
754 kb
Harmonogram je zoradený podľa názvu ulíc. Pri zisťovaní termínu odpočtu nájdite názov ulice a obec. Elektronické meracie prístroje tepla na radiátoroch (pomerový rozdeľovač nákladov vykurovania PRNV) sa odčítavajú elektronickým zariadením v mesiacoch 01-02 nasledujúceho roka (2022).
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk