Harmonogram odpočtov pomerových meračov a vodomerov, informácie k dodatočným odpočtom

 

Harmonogram odpočtov pomerových meračov a vodomerov.

 

V dňoch 15.12.2018 - 10.1.2019 sa v bytových domoch v správe OSBD Žilina budú vykonávať koncoročné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody (ďalej len prístrojov).  Bližšie informácie nájdete v Spravodajcovi 03/2018 a v prílohách s plánovanými termínmi odpočtov. 

 

Dodatočné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania a vodomerov.

 

V prípade, že vlastník, nájomca bytu, nebytového priestoru nesprístupní byt v oznámenom čase konania riadneho odpočtu, zanechá mu pracovník oznámenie o náhradnom odpočte formou špecifickej vývesky na dverách bytu alebo písomného upozornenia v poštovej schránke. Ak nebude byt/NP sprístupnený ani v náhradnom termíne, dotknutý vlastník, alebo nájomca budú mať možnosť požiadať o odpočet v individuálnom termíne. Odpočet v individuálnom termíne je spoplatnený a využiť ho je možné len v obmedzenom časovom horizonte, do 28.2.2019.

Upozornenie: aby mohli byť odpočty vodomerov na teplú vodu v byte akceptované pre rozpočítanie nákladov za rok 2018, musia byť v byte, NP vykonané najneskôr do 29.01.2019.

 

Upozorňujeme, že dodatočný odpočet prístrojov v individuálnom termíne bude vykonaný len v tých bytoch, ktorých vlastník, nájomca o tento odpis požiada priamo OSBD Žilina.


Požiadavku je možné uplatniť osobne, telefonicky alebo e-mailom na nasledovných kontaktoch:

 

Kontakt OSBD Žilina: Ing. Eva Babíková, Anna Todtová, Katarína Bučkuliaková

Telefón: 041/ 555 33 57, 54, 35

E-mail: osbdza@osbdza.sk

 

Ďakujeme za porozumenie.

Spravodajca 2018
290 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2018
535 kb
aktualizované 21.12.2018
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk