OSBD ako správca každoročne spracováva vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu. Uvádzame niekoľko najčastejších otázok v súvislosti s vyúčtovaním:

 

Čo na vyúčtovaní znamená  „Stav konta k 30.4.2020“?

 

Je to informácia o platbách v roku 2020 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2019.

 

V roku 2019 som predal byt, kedy mi bude vrátená záloha, ktorú som uhradil pri predaji bytu?

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o Vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, budú vysporiadané  všetky finančné prostriedky evidované na Vašom konte.

 

Predal som byt v čase od 1.1.2020 do 31.5.2020, ako mi budú vrátené uhradené zálohy?

 

V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:

a) na rok 2019, ktorá bude automaticky pripočítaná k platbám za rok 2019 a vysporiadaná spolu s vyúčtovaním za rok 2019

b) na rok 2020, ktorá bude ponechaná na Vašom konte až do vyúčtovania za rok 2020 v roku 2021

 

Pri predaji bytu som žiadal preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Bude mi preplatok naozaj vrátený spôsobom ako som žiadal?

 

Áno, preplatok Vám bude vrátený spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pre zmene vlastníka bytu.

 

V roku 2020 som uhradil nedoplatok aj za rok 2019 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím?

 

Nakoľko sa preddavky uhrádzajú mesačne vopred, do vyúčtovania sa počítajú len platby uhradené do 30.11. kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). V takomto prípade sa treba informovať o skutočnej výške nedoplatku v Zákazníckom centre OSBD Žilina.

 

V akej výške mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania ?

 

Ak máte za rok 2020 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, bude Vám vrátený „Preplatok k 31.12.2019 po vyúčtovaní“.

 

 

Kedy mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania ?

 

Preplatok bude vrátený do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

 

Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?

 

Je potrebné čo najskôr písomne požiadať o vrátenie na účet. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie v Dokumenty/Oznámenie účtu.

 

Preplatok si chcem ponechať v prospech úhrad roku 2020. Je to možné?

 

Áno, avšak je potrebné čo najskôr písomne požiadať o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie v Dokumenty/ Žiadosť o preúčtovanie preplatku.

 

Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.

 

Zálohy boli stanovené na základe skutočnosti predchádzajúceho roka, v aktuálnom období mohla byť skutočnosť vyššia a to z rôznych dôvodov – vyššia spotreba, počet osôb a pod. Odporúčame skontrolovať odpočty meračov v byte, pri pochybnostiach kontaktujte referenta, ktorý má na starosti príslušnú službu.

 

Ako zaplatiť nedoplatok?

 

Na úhradu nedoplatku môžete využiť jednu z možností a to:

tak isto ako bežné platby za byt, vkladom v banke, jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu.

 

Ako boli prepočítavané rozpisy preddavkov platné od 1.7.2020?

 

Rozpisy preddavkov boli prepočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2019, pričom položky „dodávka tepla na vykurovanie“, „teplo na prípravu TV“, „spotreba el. energie v spoločných priestoroch“ „studená voda na ohrev TV“, „vodné a stočné studená voda“ a „zrážková voda“ boli násobené koeficientom 1,05. Tento koeficient zohľadňuje možnú zvýšenú spotrebu, pripadne zmenu ceny. Ak ste si na domovej/vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. FO, odmena domovníka...) táto zmena je taktiež zahnutá v novom rozpise preddavku.

Na základe potvrdenia   Štatistického úradu SR bol  upravený poplatok za výkon správy o mieru  inflácie, ktorá dosiahla v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 2,7%

 

Rozpis preddavku mi bol znížený, môžem platiť pôvodnú sumu?

 

Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete Vaše úhrady ponechať v pôvodnej výške.

 

Rozpis preddavku mi bol zvýšený, môžem platiť pôvodnú sumu?

 

Nie, v takomto prípade by sme Vám zasielali upomienky na vzniknutý nedoplatok.

 

Zdá sa mi, že nový rozpis preddavku nie je vypočítaný správne.

 

Nakoľko rozpisy preddavkov sú vypočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2019, ak ste v roku 2019 alebo 2020 menili počet osôb, môže byť výška nového preddavku skreslená. Odporúčame kontaktovať Zákaznícke centrum, osobne, telefonicky alebo mailom požiadať o prepočítanie preddavku.

 

Prečo majú susedia vyšší preplatok?

 

Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku má vplyv viacero aspektov, záleží od výšky stanoveného preddavku, či je byt v tom istom bytovom dome, individuálnych zvyklostí rodiny, výšky poplatkov v pevnej časti ako napr. platby do fondov opráv a podobne. Taktiež záleží od toho, či porovnávate správne sumy, nakoľko v preplatku môžu byť zahrnuté aj navyše uhradené zálohy.

 

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme priamo v Zákazníckom centre OSBD Žilina, alebo telefonicky na číslach 555 33 50-53, 555 33 68. 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk