Doručovanie Ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2019


V súvislosti s mimoriadnou situáciou ovplyvnenou šírením COVID-19 Vám ročné vyúčtovanie doručíme v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta.

 

Vyúčtovanie Vám budeme doručovať na verejnom priestranstve - pred bytovým domom, pričom vlastník / nájomca družstevného bytu nesmie byť  v karanténe, musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom, vlastným peromdokladom totožnosti.

Pri preberaní musí byť dodržiavaný primeraný odstup a rovnako aj medzi viacerými adresátmi navzájom.

 

V prípade nedodržania opatrení Vám vyúčtovanie nebude odovzdané.

 

Termín doručovania Vám bude oznámený na vstupných vchodových dverách formou oznamu 2 dni vopred.

 

Ak Vám termín nevyhovuje a vyúčtovanie si neprevezmete, bude Vám doručené prostredníctvom Slovenskej pošty doporučenou zásielkou.

Vyššie uvedené činnosti sú vykonávané vo Vašom záujme a touto cestou sa ospravedlňujeme za prípadne spôsobené obmedzenia.

 

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Spoločne to zvládneme :)

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk