Vážení zákazníci,

 

v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou sa správca dňa 2. 3. 2021 obrátil na Preventívne pracovné lekárstvo pri RÚVZ so sídlom v Žiline so žiadosťou o vyjadrenie k možnosti realizácie povinných výmen vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie. Dňa 3. 3. 2021 PPL pri RÚVZ so sídlom v Žiline upozorňuje, že na základe nového Uznesenia vlády SR č. 123, ktoré určuje sprísnené opatrenia a zákaz vychádzania, tieto činnosti nemožno v súčasnej dobe vykonávať.

 

Za pochopenie ďakujeme!

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk