poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

Výpis z obchodného registra

Zhromaždenie delegátov

 

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach samospráv v počte podľa čl. 41 Stanov OSBD Žilina.

 

Predstavenstvo

 

Predseda predstavenstva OSBD Žilina:

 • Bc. Milan Piliar, Berlínská 1679/7 Žilina, deň vzniku funkcie 25.10.2011

Členovia predstavenstva OSBD Žilina:

 1. Ing. Marián Králik, za lokalitu Vlčince
 2. Ing. Jozef Lukáček, za lokalitu Vlčince
 3. prof. Ing. Jozef Majerčák PhDr., za lokalitu Vlčince
 4. Ing. Daniel Divinec, za lokalitu Solinky
 5. Ing. Jozef Jobb, za lokalitu Solinky
 6. Ing. Róbert Ferner, za lokalitu Hliny
 7. JUDr. Bibiána Bojmírová, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto
 8. Ing. Igor Strážovec, za lokalitu Hliny - podpredseda predstavenstva
 9. RNDr. Ivan Bellan, za lokalitu Solinky
 10. Mgr. Peter Hanus, za lokalitu Rozptyl, staré mesto

 

 

 

Kontrolná komisia

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina má od 11.7.2013 novú kontrolnú komisiu. Zvolení členovia kontrolnej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolili spomedzi seba predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.

 

Predseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Mgr. Otto Wiesler, Javorová 4, 010 07 Žilina

 

Podpredseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Iveta Burešová, Borová 3179/24, 010 07 Žilina

 

Členovia kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Monika Hrabovská, Karola Kmeťku 1/7, 010 08 Žilina

Ing. Milada Kodajová, Platanová 3228/19, 010 07 Žilina

Ing. Katarína Záborská, Bajzova 15, 010 01 Žilina

Anna Šuteková, Jaseňová 3217/29,010 07 Žilina

Veronika Pálfyová, Tulská 1683/9, 010 08 Žilina

 mail: kontrolna.komisia@osbdza.sk

 

Samospráva

 

Členská schôdza samosprávy.

OSBD Žilina eviduje 195 členských samospráv.

Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe, tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovujev prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.

 

 

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk