poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

Zhromaždenie delegátov

 

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach samospráv v počte podľa čl. 41 Stanov OSBD Žilina.

 

Predstavenstvo

 

Predseda predstavenstva OSBD Žilina:

 • Bc. Milan Piliar

Členovia predstavenstva OSBD Žilina:

 1. Ing. Marián Králik, za lokalitu Vlčince
 2. Ing. Jozef Lukáček, za lokalitu Vlčince
 3. prof. Ing. Jozef Majerčák PhDr., za lokalitu Vlčince
 4. Ing. Daniel Divinec, za lokalitu Solinky
 5. Ing. Jozef Jobb, za lokalitu Solinky
 6. Ing. Róbert Ferner, za lokalitu Hliny
 7. JUDr. Bibiána Bojmírová, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto
 8. Ing. Igor Strážovec, za lokalitu Hliny - podpredseda predstavenstva
 9. RNDr. Ivan Bellan, za lokalitu Solinky
 10. Mgr. Peter Hanus, za lokalitu Rozptyl, staré mesto

 

 

 

Kontrolná komisia

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina má od 11.7.2013 novú kontrolnú komisiu. Zvolení členovia kontrolnej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolili spomedzi seba predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.

 

Predseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Mgr. Otto Wiesler

 

 

Podpredseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Iveta Burešová

 

Členovia kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Monika Hrabovská

Ing. Milada Kodajová

Ing. Katarína Záborská

Anna Šuteková

Veronika Pálfyová

 mail: kontrolna.komisia@osbdza.sk

 

Samospráva

 

Členská schôdza samosprávy.

OSBD Žilina eviduje 195 členských samospráv.

Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe, tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovujev prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.

 

 

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk