poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

Zoznam dokumentov na stiahnutie

Pokyny, formuláre, cenník
384 kb
Cenník služieb a poplatkov pri správe bytov a nebytových priestorov platný od 18.12.2017
174 kb
Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe.
45 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri prevode nájomného práva k družstevnému bytu / nebytovému priestoru člena OSBD Žilina na nového nájomcu
48 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri zmene vlastníka bytu / nebytového priestoru u správcu - OSBD Žilina
17 kb
Oznámenie bankového účtu pre výplatu preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
88 kb
Vzor zápisu z vchodovej schôdze a návrh pozvánky a uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov
52 kb
format pdf
47 kb
format xls
120 kb
Žiadosť o preúčtovanie preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
Smernice a štatúty
524 kb
platné od 1.7.2016
Domový poriadok
191 kb
s platnosťou od 1.1.2016
447 kb
platný od 1.9.2014
158 kb
Zoznam dodávateľov, s ktorými má OSBD Žilina podpísané rámcové zmluvy na vykonávanú činnosť.
45 kb
Pravidlá hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a konečnom uznesení na rokovaní delegátov OSBD Žilina
61 kb
Materiál a práca zahrnuté v mesačnej paušálnej platbe za servis výťahov
Stanovy
179 kb
platný od 28.9.2016
276 kb
platné od 1.7.2016
Požiarna ochrana
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk