Zoznam dokumentov na stiahnutie

Pokyny, formuláre, cenník
337 kb
Cenník služieb a poplatkov pri správe bytov a nebytových priestorov platný od 01.02.2022
151 kb
Zákonné hlasovacie kvóra vlastníkov bytov a NP pri rozhodovaní.
174 kb
Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe.
358 kb
aktualizované 10.6.2021
45 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri prevode nájomného práva k družstevnému bytu / nebytovému priestoru člena OSBD Žilina na nového nájomcu
64 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri zmene vlastníka bytu / nebytového priestoru u správcu - OSBD Žilina
33 kb
Oznámenie bankového účtu pre výplatu preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
89 kb
Vzor zápisu z vchodovej schôdze a návrh pozvánky a uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov. aktualizované 5.3.2020
32 kb
Žiadosť o preúčtovanie preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
Smernice a štatúty
357 kb
Upravujúca postup pri nahliadaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópii.
276 kb
platné od 1.1.2019
702 kb
platné od 1.7.2021
Domový poriadok
294 kb
s platnosťou od 1.4.2021
447 kb
platný od 1.9.2014
399 kb
Zoznam dodávateľov, s ktorými má OSBD Žilina podpísané rámcové zmluvy na vykonávanú činnosť.
45 kb
Pravidlá hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a konečnom uznesení na rokovaní delegátov OSBD Žilina
61 kb
Materiál a práca zahrnuté v mesačnej paušálnej platbe za servis výťahov
Stanovy
403 kb
aktualizovaný 18.05.2022
701 kb
úplné znenie vrátane Dodatku č. 2
Požiarna ochrana
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk