Pre domovníkov sme 14. a 16. marca 2016 pripravili odborný seminár. Na seminári boli prerokované aktuálne témy a informácie súvisiace s výkonom činnosti domovníka.

 

Program seminára:


Otvorenie predsedom predstavenstva - Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

Prečo sme vytvorili dokumenty VOP a VPS a čo je ich účelom? – Bc. M. Piliar

Vyhodnotenie bežnej a povinnej údržby v rokoch 2014 a 2015 – Ing. J. Ďuratná

Ako správne postupovať pri objednaní a preberaní prác? – Ing. M. Ondrušek 1

Domový poriadok v bytových domoch – Ing. Z. Randíková

Ako zabezpečiť prístupný Merný bod a jednotlivé stupačky? – L. Kasák

Protipožiarne opatrenia v bytových domoch – Ing. Mrázik

Efektívne a rýchle organizovanie a vedenie vchodových schôdzí – M. Zelná,

Povinnosti domovníka k 31.12. kalendárneho roku – E. Daňová

Údaje o vašom dome prístupné 24 hodín denne cez portál www.poschodoch.sk

Správne uplatnenie a riešenie reklamácií a sťažností – Andrea Chrenová

Novinky v poistení a správny postup likvidácie poistnej udalosti - Ing. J. Ďuratná

Ako je zabezpečený servis a pravidelné prehliadky výťahov? – Ing. J. Jobb

Iné dokumenty
327 kb
seminár pre domovníkov OSBD Žilina 2016
Spravodajca 2016
605 kb
Ponuka vývesných skriniek, označenie merných bodov.
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk