Kontakty:

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

e-mail: osbdza@osbdza.sk

 

 

Zmeny telefónnych čísiel OSBD Žilina

V rámci zlepšenia zákazníckej orientácie sme dohodli lepšie podmienky so Slovak Telekomom, zmenili nastavenia ústredne a zrušili GSM brány. Dovoláte sa priamo na jednotlivé telefónne čísla zamestnancov a v prípade, že Vás zamestnanci budú kontaktovať, nebude hovor presmerovaný cez GSM bránu, ale priamo budete vidieť ich telefónne číslo.

Zrušené čísla GSM brán: 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830.

 

 

Telefónny zoznam OSBD Žilina  (verzia  vo formáte pdf)

 

 E-mailové adresy našich zamestnacov sú tvorené v tvare priezvisko@osbdza.sk .

 

Informácie, podateľňa vrátnica           
041/ 555 33 11
 
 
 
 
 
 
Organizačná jednotka
Priezvisko, meno titul
Č. kanc.
Predvoľba
Klapka
Orange mobil
ÚTVAR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Predseda predstavenstva
Piliar Milan Bc.
204
555 33
22
 0917667558
Sekretariát
Balčáková Viera Ing.
204
555 33
33
0918592797
Informácie, podateľňa
Janíková Miriam, 
Jánošíková Jana,
Vrátnica
555 33
11
 
Právny referát
 
Straka Jozef Mgr.
210
555 33
 66 
0908125610 
Lisá Dagmar Mgr.
215
555 33
67
 
Referát pre evidenciu domovníkov, ZVB
a členské samosprávy
  
Štefánková Lucia
106 
555 33
69
 
Gallová Vladimíra
 555 33 
 64 
 
IT, správca siete
Bučkuliak Milan Ing.
116
555 33
99
0917964120
Hospodárska správa, prenájmy
Šafránek Andrej PaedDr.
555 33
77
0918966194
Hospodárska správa,servis PRNV
Varnai Roman 
104
555 33
11
0918592918
Oddelenie služieb 
 
 
Todtová Anna
104
 
555 33
54
 
Kríššáková Andrea Mgr.
555 33
57
 
Bučkuliaková Katarína
112
555 33
35
 
Technik pre riešenie cien, reklamácií 
a sťažností
Gašpieriková Dáša Mgr.
214
555 33
30
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMICKÝ ÚTVAR
Vedúca ekonomického útvaru
Krupíková Zuzana Ing.
108
555 33
55
0905536532 
Vedúca finančného oddelenia
Majchráková Oľga
105
555 33
60
 
   
 
 
Daňová Lucia 
  
107
555 33
61
 
Molnárová Daniela 
555 33
62
 
Drexlerová Katarína
555 33
65
 
Wohlmuthová Marcela
 105
555 33
63
 
Zákaznícke centrum
Vedúca zákazníckeho centra
Daňová Eva 
zc 
555 33
50
 
Evidencia úhrad, bytová evidencia
Jančíková Jana
555 33
51
 
Eviaková Zuzana
555 33
53
 
Bytová evidencia, členské vzťahy
Zubeková Erika
555 33
68
 
Stavebné úpravy, poistky, žiadanky
Michalíková Dominika
555 33
46
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÝ ÚTVAR
Vedúca technického útvaru
Ďuratná Jaroslava Ing.
211
555 33
44
0918249926 
Príprava veľkých stavieb a investícií
Randíková Zuzana Ing.
206
555 33
40
 
Eliáš Peter Mgr.
555 33
41
 
Vonsová Eva
555 33
42
 
Stavebný dozor
Ondrušek Marián Ing.
207
555 33
45
0905722451
Bežná údržba - Hliny, rozptyl smer Rajec
Smatanová Daniela 
208
555 33
47
0918966192
- Solinky, rozptyl smer Terchová
Jankovský Jozef
555 33
48
0918966191
- Vlčince, staré mesto
Antolová Alena 
555 33
49
0907982210
Energetik
Sopko Miloš 
205
555 33
43
0918966193
Vyhradené technické zariadenia
Trnka Jaroslav
555 33
39
0905246072 

 

 

 Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe

 

1. Stála služba – informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11

v prvom rade vždy kontaktovať informátora, informácie ako havárie riešiť, privolanie odbornej pomoci

 

2. Kúrenie: informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11 

v prípade nutnosti uzavretia ventilov kúrenia v spoločných priestoroch kontaktovať domovníka alebo zástupcu vlastníkov bytov

 

3. Voda: informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11 

ak sa jedná o vytápanie z bytu nad vami, najprv si overte, či je sused doma, ak mu tečie napr. prípojka k WC, stačí zastaviť prívod vody v bytovom jadre

pri väčšej havárii je potrebné uzatvoriť ventily na stúpačke domu – kľúče u domovníka

 

4. Kanalizácia: Čistenie kanalizačných systémov Milan Šmárik tel.č.: 0905 833 286

poruchy na kanalizačnom potrubí alebo upchatá kanalizácia

 

5. Elektrina: ELPAS, s.r.o.

pohotovostná služba počas pracovnej doby tel.č.: 041/5682 206

pohotovostná služba od 15:00 hod. do 7:00 hod. tel.č.: 0918 388 828

 

6. Výťahy:

názov spoločnosti na hlásenie porúch a telefonický kontakt je umiestnený na tabuľke vo výťahu bytového domu

 

Mimo havarijnej služby zabezpečovanej OSBD Žilina:

porucha v dodávke elektrickej energie SSE dispečing tel. č.: 0800 159 000

porucha v dodávke plynu SPP dispečing tel. č.: 0850 111 727

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk