poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

Kontakty:

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

e-mail: osbdza@osbdza.sk

 

 

Zmeny telefónnych čísiel OSBD Žilina

V rámci zlepšenia zákazníckej orientácie sme dohodli lepšie podmienky so Slovak Telekomom, zmenili nastavenia ústredne a zrušili GSM brány. Dovoláte sa priamo na jednotlivé telefónne čísla zamestnancov a v prípade, že Vás zamestnanci budú kontaktovať, nebude hovor presmerovaný cez GSM bránu, ale priamo budete vidieť ich telefónne číslo.

Zrušené čísla GSM brán: 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830.

 

 

Telefónny zoznam OSBD Žilina  (verzia  vo formáte pdf)

 

 E-mailové adresy našich zamestnacov sú tvorené v tvare priezvisko@osbdza.sk .

 

Informácie, podateľňa vrátnica           
041/ 555 33 11 
Fax
041/ 565 17 70
 
 
 
 
Objekt na Kragujevskej ul. vrátnica
0918 973 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizačná jednotka
Priezvisko, meno titul
Č. kanc.
Predvoľba
Klapka
Orange mobil
ÚTVAR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Predseda predstavenstva
Piliar Milan Bc.
204
555 33
22
 0917667558
Sekretariát
Weberová Katarína Ing.
204
555 33
33
0918592797
Informácie, podateľňa
Poliaková Mária Bc.
-
 
11
0907725081-82
Právny referát
Kopáčová Ivana JUDr.
210
555 33
66
0905116827
Lisá Dagmar Bc.
215
555 33
67
 
Referát pre evidenciu domovníkov, ZVB
a členské samosprávy
  
Štefánková Lucia
105 
555 33
69
 
Gallová Vladimíra
105
 555 33 
 64 
 
IT, správca siete
Bučkuliak Milan Ing.
114
555 33
99
0917964120
Hospodárska správa, prenájmy
Brtnický Milan Ing.
555 33
77
0918966194
Hospodárska správa,servis PRNV
Varnai Roman 
5
555 33
11
0918592918
Oddelenie služieb
Todtová Anna
104
555 33
54
0905908459
Babíková Eva Ing. 
555 33
57
0905908459
Bučkuliaková Katarína
112
555 33
35
 
Cenový referent, reklamácie
Chrenová Andrea
214
555 33
30
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMICKÝ ÚTVAR
Vedúca ekonomického útvaru
Zajacová Renáta Ing.
102
555 33
55
0905536532 
Finančná účtáreň
 
106
555 33
60
 
Drexlerová Katarína ing. 
107
555 33
65
 
Wohlmuthová Marcela 
555 33
61
 
Molnárová Daniela 
555 33
62
 
Poliačková Jana Ing.
108
555 33
63
 
 
555 33
58
 
Zákaznícke centrum
Vedúca zákazníckeho centra
Daňová Eva 
 
555 33
50
 
Evidencia úhrad, bytová evidencia
Jančíková Jana
 
555 33
51
 
 
Haasová Mária 
555 33
52
 
 
Michalíková Iveta  Bc.
555 33
53
 
Bytová evidencia, členské vzťahy
Zubeková Erika
 
555 33
68
 
Stavebné úpravy, poistky, žiadanky
Antolová Alena
 
555 33
46
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÝ ÚTVAR
Vedúca technického útvaru
Ďuratná Jaroslava Ing.
211
555 33
44
0918249926 
Príprava veľkých stavieb a investícií
Piš Tomáš Ing.
206
555 33
40
0918592813
Eliáš Peter Mgr.
555 33
41
0918592821
Vonsová Eva
555 33
42
0918592825
Stavebný dozor
Ondrušek Marián Ing.
207
555 33
45
0905722451
Bežná údržba - Hliny, rozptyl smer Rajec
Kasák Ladislav 
208
555 33
47
0918966192
- Solinky, rozptyl smer Terchová
Jankovský Jozef
555 33
48
0918966191
- Vlčince, staré mesto
Randíková Zuzana Ing.
555 33
49
0907982210
Energetik
Sopko Miloš 
205
555 33
43
0918966193
Vyhradené technické zariadenia
Stranianek Ondrej Ing.
555 33
39
0905246072

 

 

 Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe

 

1. Stála služba – informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11, 0907 725 081

v prvom rade vždy kontaktovať informátora, informácie ako havárie riešiť, privolanie odbornej pomoci

 

2. Kúrenie:

Vladimír Vavro tel.č.: 0944 212 486, pohotovostná služba od 16.00 do 7.00 hod.

v prípade nutnosti uzavretia ventilov kúrenia v spoločných priestoroch kontaktovať domovníka alebo zástupcu vlastníkov bytov

 

3. Voda: Vladimír Vavro tel.č.: 0944 212 486

ak sa jedná o vytápanie z bytu nad vami, najprv si overte, či je sused doma, ak mu tečie napr. prípojka k WC, stačí zastaviť prívod vody v bytovom jadre

pri väčšej havárii je potrebné uzatvoriť ventily na stúpačke domu – kľúče u domovníka

 

4. Kanalizácia: Čistenie kanalizačných systémov Milan Šmárik tel.č.: 0905 833 286

poruchy na kanalizačnom potrubí alebo upchatá kanalizácia

 

5. Elektrina: ELPAS, s.r.o.

pohotovostná služba počas pracovnej doby tel.č.: 041/5682 206

pohotovostná služba od 15:00 hod. do 7:00 hod. tel.č.: 0918 388 828

 

6. Výťahy:

názov spoločnosti na hlásenie porúch a telefonický kontakt je umiestnený na tabuľke vo výťahu bytového domu

 

Mimo havarijnej služby zabezpečovanej OSBD Žilina:

porucha v dodávke elektrickej energie SSE dispečing tel. č.: 0800 159 000

porucha v dodávke plynu SPP dispečing tel. č.: 0850 111 727

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk