29.10.2020 

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Žilina

  

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

 

15.5.2020 

Informácie nielen pre seniorov, poskytnuté odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

14.5.2020 

Doručovanie Ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2019

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

9.4.2021 

Predstavenstvo OSBD Žilina rozhodlo, že Zhromaždenia delegátov dňa 26.05.2021 sa vykoná korešpondenčným hlasovaním.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva OSBD Žilina

6.4.2020 

Ponuka upratovacích firiem na dezinfekciu spoločných priestorov v bytových domoch.

 

oddelenie služieb

12.3.2020 

Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov.

 

Bc. Milan Piliar predseda predstavenstva OSBD Žilina

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk