Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov OSBD Žilina,

 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR predstavenstvo OSBD Žilina prijalo na svojom rokovaní dňa 14.04.2020 nasledovné uznesenie č. 23/03/20 v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020:

 

„Predstavenstvo OSBD Žilina ruší plánovaný termín Zhromaždenia delegátov dňa 13.05.2020. Nový termín bude stanovený v súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej šírením COVID-19.“

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk