Vážení vlastníci bytov,

 

v súčasnej dobe  sme zaznamenali záujem, zo strany vašich zástupcov vlastníkov, domovníkov,  v súvislosti s prepuknutím vírusovej pandémie, o jednorázovú dezinfekciu prostredia – spoločných priestorov v dome. Dávame vám do pozornosti upratovacie spoločnosti, ktoré výkon takejto činnosti zabezpečujú.

 

Pokiaľ máte záujem, skontaktujte sa z niektorou z nich a dohodnotite si rozsah prác a cenu za výkon. Úhrada sa vykonáva prostredníctvom žiadanky, ktorá v tomto prípade funguje ako objednávka, na ktorej musí byť uvedený rozsah činnosti, cena a pokyn na úhradu z fondu opráv, prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorou môže byť - zástupcu vlastníkov alebo domovník ak sú splnomocnení na čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv.

 

Ak máte takúto činnosť dohodnutú v pravidelnom upratovaní, na Základe zmluvy o upratovaní, požiadajte o vykonanie dezinfekcie upratovaciu firmu, v rámci pravidelného upratovania.

 

Týmto zároveň vyzývame k opatrnosti pri výbere čistiacich prostriedkov na dezinfekciu povrchov v spoločných priestoroch, aby nedošlo k ich poškodeniu, hlavne pokiaľ ide o novozrekonštruované povrchy.

 

 M-SERVIS

dezinfekcia

Pokyny, formuláre, cenník
133 kb
Cleanex Centrum ponuka dezinfekcie spoločných priestorov
245 kb
M-SERVIS ponuka dezinfekcie bytových domov
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk