GDPR logo

 

 

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pre správu bytov. Pre našich zákazníkov sleduje  legislatívne zmeny  a automaticky ich zapracúva do systému DOMUS dodávateľ softvéru Anasoft APR, spol. s r.o.

V rámci nariadenia Európskej únie, známeho pod skratkou GDPR, je nutné upraviť každý softvér pre správu bytov. Musí umožniť správcovi bytov chrániť osobné údaje a vykonať určité činnosti požadované GDPR.

 

Informačný systém DOMUS vyhovuje požiadavkám európskeho nariadenia GDPR. Ak si chcete pozrieť ako je systém DOMUS pripravený na GDPR, dávame do pozornosti  tlačovú spávu dodávateľa softvéru.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk